Om jag tar bort en vän eller blockerar en användare, kommer de fortfarande att kunna se våra meddelanden?

Följ