En Yubo-användare uppmanar mitt barn/min elev att göra något farligt (till exempel genom en utmaning). Vad borde jag göra?

Följ