Jag är orolig att mitt barn/min elev diskuterar självskadebeteende på appen. Vad borde jag göra?

Följ