Mitt barn/min elev är under 13 år men har en Yubo-profil. Varför tilläts det, och kan ni ta bort profilen?

Följ