Varför har ni separata platser för 13- till 18-åringar och vuxna?

Följ