Mitt barn/elev truer med selvskading/selvmord på Yubo - kan dere tilby umiddelbar hjelp?

Følg