Jeg er bekymret for at barnet/eleven min snakker om selvskading på appen - hva skal jeg gjøre?

Følg